Kash kOi tu IkhtiYAr mere pas hOta,
Ose panE ka Ya chupkE sE mar janE ka....!!