Kabhi es tarah meray ham nafs,
Sabhi chahtein meray naam kar,Agar ho sakay tu kabhi kahein,
Meray naam bhi koi shaam kar,

Meray dil k saye main aa zara !
Meri dharknon main qayam kar,

Yeh jo meray lafzon k phool hain,
Teray raastay ki ye dhool hain,

Kabhi in say sun meri dastan,
Kabhi in k sath qalam kr.