A Sardar Was selling Grapes
and was saying loudly
"Alo ley lo, Alo ley Lo"


 


A man were say to Sardar
"Sardar Ji Yeh to Angoor hai Alo nai"

Sardar Say him
"Chup ho Jay Warna Makheiyan Aa Jayein gi"