Teacher:
such or veham mae kia ferk hai?


 student:
Ap jo hum ko perha rhi hain
wo such hai

lakin

Hum parh rhe hain ye ap ka veham hain