Tujhse PYAR Krte Hai Aaj Is Baat Ka Iqrar karte Hai

gaur farmaiye

Tujhse PYAR Krte Hai Aaj Is Baat Ka Iqrar karte Hai

Jis Ghar Me Dettol Rozana Istemal ho Waha Log Kam Bimar Padte Hai.