Bat Alfaaz ki nahi lehje ki hoti hai,
kisi ke barey mein bura mat soncho,
Ho sakta hai wo ALLAH ki nazar me tumse behtar ho.