2 Pyaz
3 Lasan
50 Gm Zira
3 Pao Mirch
2 Spn Namak
1 Cup Water
Aur
Thora sa Hara Danya


 


Pta Hai Hum Kya Bana Rahey Hain?

apKo
bewaqof
Aur
Wo B Masala laga k.