Assalam Alaikum Wa Rehmath Ullahi Wa Barakatahu.. .

Bismillah Ar Rehmaanir Raheem


1 -- Tera Rabb Koun Hai ??


Mera Rabb Woh Hai Jisne Apni Niyamat Mujhe Aur Tamaam Jahaa Waloun Ki Parwarish Ki,Wohi Hai Mera Mabood, Iske Siwa Mera Aur Koi Mabood Nahi…………

2 -- Rabb Ke Kya Mayene Hain ??


Haqeeqi Malik, Sacha Mabood, Baa Iqtiyaar, Aur Wohi Ibadath Ke Layeq Hai………3 -- ALLAH Ke Mayene Kya Hain ??


Jo Apni Sab Maqlooq Par Aluwihiyat Wo Ubudiyath Wala Hai……….4 -- Tu Ne Apne Rabb Ko Kaise Pehchana ??

Isski Nishaniyoun Se Aur Isski Maqloqaat Se……5 -- Isski Bade Maqlooq Kounsi Hai Jise Tu Ne Dekha ??


Aasmaan Wo Zameen ……......6 -- Iski Badi Azeem-ul-Shaan Nishaniyaa Kya Hai ??


Raat Wo Din … Suraj Wo Chand …...7 -- Isski Daleel Kya Hai ??


Allah Talah Ka Farmaan …......8 -- Humko Allah Talah Ne Kis Maqsad Keliye Paida Kiya ??


Apni Ibadath Keliye …......9 -- Isski Ibadat Karna Se Kya Muraad Hai ??


Isski Wahedaniyath Ko Tasleem Karna Aur Isski Itayat Karna …..


10 -- Hum Kis Cheez Me Isski Itayat Karein ??


Isske Har Hukm Me Hum Isski itayat Karein Aur Jis Cheez Se Issne Humko Mana Kiya Hai Iss Se Hum Rukk Jayein ……