Jab Dushman Tumhain DhutkaR De Aur DhakkEy De KR Ghar Se Nikal De T0u Tum Haar Na Man0 Balkey

Balkey

UsKi


 


BACHI Phansa KR Badla Lo...!


- Waliam MaliK ;->