Zardari asked Faraz: Tum main aur mujh main kya faraq hai?


Faraz replied:
Simple……. Aap pooray mulk ki baja rahy ho
or poora mulk meri baja raha hai.