Kiun har bar mosam ki tarah badal jate ho,
Har bar hamara dil dukhatay ho,
Yeh bat sun ker hamari roh tak kamp gaye,
Ae dost tum maszidon se chapal or lote churate ho