Tera Pyar"Pana" haiTera Pyar "Pana" hai


 


Tera Pyar "Pana" hai
Aur Mera Pyar "Screw driver" He