Laho ko dost banana koi buri baat

nahi hai ... Buri Baat ye hai kay

Aisa Dost bane jo tumhara


 


"Sath" uss waqt dey jaab

lakho tumhare mmukhalif hon...

Hazrat Ali (R.A)