Dunia ki Muhabbat se Allah nahi milta,
Lakin Yad rahey,
Allah Ki Muhabbat se Dunia R Jannat dono mil jati hain.