"QURAN" GHAR MEIN HAI MAGAR
PARHTA NAHI MEIN

ZARA BHI ALLAH KA KHUAF
KARTA NAHI MEINMUJHE AATI HAI MUSEEBAT TU ALLAH
YAAD ATA HAI

WARNA TU KABHI SAR SAJDAY MEIN
RAKHTA NAHI MEIN

MOBILE KI AWAZ SUN KAR UTH JATA
HON MEIN FORUN

PER SUN KAR AZAAN KABHI UTH'TA NAHI MEIN

KANO MEIN AZAAN KI BHALA KAISE AYEE AWAZ

BAND TU KABHI TV KARTA NAHI MEIN

SURAT SEY TU INSAAN NAZAR AATA HON MEIN

MAGAR SEERAT SE TU MUSALAM LAGTA NAHI MEIN