Ek khubsurat sheerho gaey bohat din iss gulshion ka rukh keye hoey
socha ke ja key dekhty haen ,kitny khely haen phool aur

Shaera: Rabia Ghulam Nabi
R.i.R