Om Jai Google Hare !!
Swami om Jai Google Hare
Programmer’s ke sankat, Developer ke Sankat,
Click main door kare!!
Om jai Google Hare !!

Jo Search kare vo pawe
Dukh bin se man ka , Swami dukh bin se manka.

Homepge ki sampatti lawe, Homework ki sampatti karave
Kasht mite work ka,
Swami om jai Google Hare!!

Tum puran search engine
Tum hi internet Swami, Tu hi internet Swami,
Par karo hamari Salary, Par Karo hamari aapraisal,
Tum duniya ke swami,
Swami om jai Google hare,

Tum information ke Saagar,
Tum Palan karta, Swami Tum Palan Karta,
Main Moorakh prani, Tum Dukh door karta ,
Swami on jai Google Hare!

Din bandhu dukh harta,
Tum rakshak mer, Swami tun thakur mere,
Apni search dikhaao, Sare research karao
Site par khada mein tere
Swami Om Jai Google Hare!!


 


Google deva ki aarti jo koi gaawe,
Swami jo koi ter aarti gaawe
Kehet sun swami, MS hari har Swami,
Manwaanchhit fal Paawe.
Swami Om jai Google Hare…….!!!

BOLO GOOGLE DEVTA KI ……JAI,