Haram e paak bhi Allah bhi Quran bhi ek kuchh bari baat thi
"Tum syed bhi ho Mirza bhi ho Afghan bhi ho tum sabhi kuchh ho batao ki musalman bhi ho"


"Zaban se kah bhi diya la ilaha illah to kya hasil Dil-o-nigah Musalman naheen to kuchh bhi naheen"

"Haram-e-paak bhi Allah bhi Quran bhi ek kuchh bari baat thi hote jo Musalman bhi ek"

Author: "Manf-e-at ek hai is qaum ki nuqsaan bhi ek ek hi sab ka nabi deen bhi iman bhi ek