Suhada-e- Peshawar ke naam


HAM NY APNA KHOON DE KAR MUNAQQASH KAR DEYA
WARNA DEWAR-E-ELM PER ESSI GULKARI NA THEE

R.I.R