Shandure lake
Name:  74.jpg
Views: 116
Size:  109.9 KB