Shandure lake
Name:  74.jpg
Views: 95
Size:  109.9 KB