WOH Kaunsi cheez hai jo sirf aur sirf RAVAN kar sakta hai...................aur koi nahi


.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
GROUP DISCUSSION