Qur'an aur Ahadees say maloon hota hay kay dil ki beemarion kay asbaab yeh hain: gunah aur na-farmani, Qur'an ka choorna, dunya ki lalach, zyada hansi, ganay sun'na, buray dost/buri majlis, zyada khaana aur zyada soona, dunyavi guftago ki kasrat, ehad shikni, apni baat par akarna aur larai karna, bid'at.Name:  7 sep 2013 (18).jpg
Views: 115
Size:  100.6 KB