Allah ka zikar kartay raha karo, chahey ghar mein ho ya rastay mein, kyun'keh jis cheez kay saminay Allah ka zikar karo gey, chahey wo pathar, phool, darakht ya kuch bhi ho, qayamat kay din gawahi dey ge kay ya Allah! Tera yeh banda Teray zikar mein mashghool rehta tha.

Name:  27 aug 2013 (14).jpg
Views: 88
Size:  49.6 KB