Karachi ki dhaandali mein Army bhi barabar ki shareek rahi aur thappa mafia ko free hand dia, Army nay awaami pressure kay ba-wajood ghar ghar ja kar votes ki tasdeeq nahi ki, aur jo Army nay kia wohi aap nay bhi kia, magar uss waqt astifa detay to aap aaj izzat say rukhsat hotay.


 


Name:  1 aug 2013 (49).jpg
Views: 495
Size:  58.4 KB