2 sabiq wuzara, Dr. Aasim aur Rehman Malik bhi behti ganga say hath dhootay rahay.

Name:  13 july 2013 (44).jpg
Views: 80
Size:  102.0 KB