2 sabiq wuzara, Dr. Aasim aur Rehman Malik bhi behti ganga say hath dhootay rahay.


 


Name:  13 july 2013 (44).jpg
Views: 96
Size:  102.0 KB