Pervaiz Khattak ki Hayatabad rahaish gah par tainaat police ehal-kar farigh, ghar par sirf 7 ehal-kar tainaat karnay par raza-mand. wazir-e-aala house kay qareeb chootay ghar ki talash, wazir-e-aala house ki bajaey Officers Mess kay chotay flat mein aarzi rehaish ikhtayar kar li.


 


Name:  5 jun 2013 (23).jpg
Views: 158
Size:  233.7 KB