Pervaiz Khattak: wazartoon mein gaari le na kabhi driver rakha, khud gaari chalai, zyada protocol bhi nahi rakhain gey.

Name:  1 june 2013 (146).jpg
Views: 61
Size:  376.9 KB