mustahiq sail ko khail na lotao, kyun'keh yeh Allahka tum par karam hay kay wo apni makhlooq ko tumharay darwazay par bhaijta hay.

Name:  27 may 2013 (38).jpg
Views: 85
Size:  110.9 KB