kisi Daana nay kaha hay kay jahil ki 4 alamatain hain:
1: bila'waja ghusa.
2: nafss ki pervi.
3: be-mouqa aur bila-zarorat maal kharch karna.
4: dost aur dushman ko na pehchan'na
Name:  27 may 2013 (19).jpg
Views: 346
Size:  134.4 KB