Surah Baqrah (263): Aik meetha bol aur kisi na-gawar baat par zara se chasham poshi uss khairat say behtar hay jis kay peechay dukh ho. Allah be-niaz hay aur bard-bari Uss ki sift.Name:  26 may 2013 (108) .jpg
Views: 746
Size:  134.1 KB