Dua: Aey Allah! Rajab aur Shoban mein ham par bar'kat nazil farma aur hamain Ramzan ka maheena naseeb farma.


 


Name:  26 may 2013 (85) .jpg
Views: 137
Size:  346.8 KB