yeh election punjabi MQM ki munh par thapar aur Fakhro bhai aur General Kiyani ki ghair janib-dari par sawalia nishan bhi hay.

Name:  21 may 2013  (66).jpg
Views: 55
Size:  97.5 KB