Tehrike Insaf kay MPA Javed Naseem nay kaha: sar'kari mura'at aur tankhawah nahi lon.

Name:  21 may 2013  (11).jpg
Views: 68
Size:  63.2 KB