D.I. Khan, PK 65 kay azaad umeed-war Samil Ullah Zaee Tehrike Insaf mein shamil


 


Name:  19 may 2013 (37).jpg
Views: 27
Size:  235.8 KB