Imran Khan: meray shaheenoo! dushman ayaar bhi aur safaak bhi, ham nay apnay josh aur junoon ki hifazat karni hay. yaad rakho apnay Imaan ki quwat aur party nazam-o-zabt say hamain status-quo ki har zanjeer torr dein gey.


 


Name:  13 may 2013 (98).jpg
Views: 47
Size:  300.9 KB