1947: Jinnah ki himayat karna aur us ka sath den haraam hay, aisa karnay wala daira-e-Islam say kharij ho jaey ga.
2013: Imran Khan ki himayat karna aur us ka sath dena haraam hay aisa karnay wala daira-e-Islam say kharij ho jaey ga.

Name:  6 may 2013 (186).jpg
Views: 65
Size:  204.3 KB