Tehrike Insaf kay chairman Imran Khan nay kaha hay: Qadiyanion say kabhi vote nahi maanga, video jhooti aur sayasi sazish hay.

Name:  3 may 2013 (36).jpg
Views: 42
Size:  126.1 KB