Gul Naukhaiz Akhtar: dosron ko un ki ghaltion ka ehsaas dila kar, ghusay say aankhein dekha kar khamoosh karana bara aasaan kaam hay lekin khamoosh karanay aur tasleem karanay mein bara farq hay.

Name:  28 apr 2013 (34).jpg
Views: 1447
Size:  552.7 KB