Farooq Sattar: bhai Taliban ka shoor bhi bohat he kia, ham jo kuch bhi kartay hain loog to samajh he jatay hain, aap he batao kia karain?
Altaf Hussain: abay jahil! tu ab borion ko chooro, apnay election office par hamlay karo, apnay he banday maro, ta'keh loog ham par shak na karainName:  27 apr 2013 (158).jpg
Views: 152
Size:  249.7 KB