agar yeh ghulami ki zanjeerain torr kar azmai hoi partion ko mustarad na kia. Allah mouqa dey raha hay, apni qismat badalnay ka, badlo apni qismat.


 


Name:  25 apr 2013 (37).jpg
Views: 52
Size:  210.0 KB