Allah kay raaz Allah he janta hay. hamaray zimay tasleem hay, tehqeeq nahi, tehqeeq dunya ki karo aur tasleem Allah ki. kahin aisa na ho kay ham dunya ko tasleem kar lein aur Allah ki tehqeeq shuruh kar dein. Wasif Ali Wasif


 


Name:  23 apr 2013  (34).jpg
Views: 90
Size:  533.5 KB