agar Rizzq kamzoor ho gaya ho to mehmanoon ko ghar mein bulao, khana khilao, khana khilao, In Sha Allah Rizzq kushada ho jaey ga, jis kay ghar mein dastar-khawan khul gaya, uss ka Rizzq khul gaya, aap bemar pursi karain, to kabhi bemaar nahi hon gey, ghareeb aadmi agar ghareebon ko aasira dey dey to samjho ghareebi khatam ho gae. Wasif Ali Wasif

Name:  22 apr 2013  (29).jpg
Views: 106
Size:  96.0 KB