zulmaat say noor mein dakhil ka koi amal nahi, yeh khud Khaliq ka amal hay. hamara amal hamain moa'ziz nahi karta, Uss ka fazal izzat bakhshata hay

Name:  19 apr 2013  (78).jpg
Views: 95
Size:  111.2 KB