Gul Naukhaiz Akhtar: insaan ki haqiqat yehi hay kay jab uss par jawani hoti hay to wo shair ki tarah hota hay, phir jab us ki shaadi ho jati hay to wo biwi ka mohafiz; kuttay ki tarah ho jata hay. aur jab ou'laad ki khuwahishoon ka boojh uthana parta hay to khoota ban jata hay.


 


Name:  19 apr 2013  (62).jpg
Views: 82
Size:  161.7 KB