Allah kay siwa kisi aur kay saminay hath phailana ghairat-mandoon ka kaam nahi.

Name:  15 apr 2013 (16).jpg
Views: 113
Size:  306.0 KB