mashkook degree'a tasdeeq kay leay bheji jain ge, jaali nikalnay par mulzmoon kay khilaaf kar'wai aur bar'tarfi hogi


 


Name:  14 apr 2013 (188).jpg
Views: 144
Size:  237.8 KB