kisi Dana nay kaha hay kay jahil ki 4 alamatein hay:
1: bilawaja ghusa karna.
2: nafss ki peravi karna,
3: be-mouqa aur bila-zarorat maal kharch karna,
4: dost aur dushman ko na pehchan'na


 


Name:  14 apr 2013 (257).jpg
Views: 193
Size:  129.6 KB