Rasool Allah (SAW) nay farmaya: Meray baad kufr ki taraf na lout jana kay aik dosray ki gar'dan marnay lago gey. Jis nay ham Musalmanoon par hath uthaya wo Ham mein say nahi. Musalmaan ko gaali dena (fasaq) gunah hay aur uss ko qatal karna kufr hay. Sahih Bukhari (7070/ 7076)



Name:  11 apr 2013 (89).jpg
Views: 211
Size:  173.9 KB