Jahaiz ki tabah karian - Hawa ki betian khud kashi karnay par majboor: Jahaiz boojh tha har dam hamaray zehnoon par, tilak ki bijli se girti thi teenon behnoon par


 


Name:  11 apr 2013 (34).jpg
Views: 125
Size:  207.1 KB