acha sochey aur acha boleay, kyun'keh bad-gumani aur bad-guftari 2 aisay aeybb hain jo insaan kay har kamal ko aeybb mein badal detay hain


 


Name:  10 apr 2013 (31).jpg
Views: 58
Size:  187.6 KB